Печат

Психологическа лаборатория

MaryПсихологическа лаборатория за изследване на водачи на МПС

 

Психологическото изследване на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС има за цел да установи психологическата им годност да управляват МПС без опасност от допускане на пътнотранспортни произшествия, а на председателите на изпитни комисии - да оценяват уменията за безопасно управление на МПС на кандидатите за придобиване на правоспособност.

 

Психологически изследвания за:

- придобиване на правоспособност за управление на МПС за следните категории: С, С1, D, D1, Ттб, Ттм.
- водачи на таксиметров превоз.
- водачи на обществен превоз на пътници и товари.
- изследвания за психологическа годност на водачи на МПС могат да се извършват и при постъпване на работа или при други случаи по искане на работодателя на водача.
- председатели на изпитни комисии за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.
- след отнемане на правоспособността по чл. 157.
- след временно отнемане на свидетелството по чл. 171.
- след лишаване от право за управление на МПС на основание чл. 174.
- след лишаване от право за управление на МПС на основание чл. 343.
- чужденците, дългосрочно пребиваващи в Република България, и българските граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които по реда на чл. 162, ал. 4 ЗДвП се заменят с българско свидетелство за управление на моторни превозни средства.

При психологическите изследвания се прави оценка за състоянието на психологическите качества  на изследваното лице и съответствието им с изискванията към съответната категория или професионална група и се прави прогноза с вероятностен характер за психологическата годност на лицето за съответната цел за определен период от време.

Записването се извършва по телефона или на място в лабораторията. При записването се регистрират следните данни: трите имена на лицето, ЕГН, цел на явяването.

 

При явяване на изследване лицата предоставят следните документи:

  1. копие на лична карта и оригинал.
  2. копие на свидетелство за управление на МПС и оригинал.
  3. копие на контролен талон и оригинал.

Ако липсва контролен талон се предоставя копие и оригинал на валиден акт за установяване на административно нарушение, заверен в КАТ.

Необходими документи за водачи, лишени от правоуправление:

  1. чл. 157 – копие на лична карта, копие от заповедта за отнемане на свидетелството за управление на МПС и удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от МВР. (Справка нарушител водач от КАТ).
  2. чл. 171, 174 – копие на лична карта, копие от заповед за принудителна административна мярка и удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от МВР. (Справка нарушител водач от КАТ).
  3. чл. 343 – копие на лична карта, копие от съдебно решение (присъда, протокол от районен съд или споразумение) и удостоверение за изтърпяно наказание, издадено от МВР. (Справка нарушител водач от КАТ).

Психологическото изследване се състои от три части:

Част І – Изследват се познавателната и личностната сфера чрез тестове на хартиен носител (бланкови методики) и наблюдение. Провежда се групово.

Част ІІ– Изследва се психомоторната сфера. Провежда се индивидуално с компютъризирани тестове (апаратни методики ) – апаратно изследване и наблюдение.

Част ІІІ – Беседа и наблюдение. Провежда се индивидуално след приключване на апаратното изследване.

Психологическото изследване завършва със заключение за психологическа годност. При съответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група заключението за психологическа годност е "Допуска се". При несъответствие на резултатите от изследването с изискванията към съответната категория или професионална група заключението за психологическа годност е "Не се допуска".

При положително заключение ("Допуска се") от първото психологическо изследване, на лицето се издава удостоверение за психологическа годност, което важи три години от датата на неговото издаване и се издава веднага. При навършване на 65-годишна възраст водачите подлежат на психологическо изследване всяка година, съответно удостоверението за психологическа годност важи една година.

В случаите, когато водачите са лишени от правоспособност по някой от следните членове: чл. 157, ал. 4 от ЗДвП; чл. 171, т. 1, буква "а" от ЗДвП; чл. 174, ал. 2 ЗДвП; чл. 343г НК - валидността на удостоверението е 1 година, като независимо от този срок може да се изиска ново изследване, ако е налице съответно основание за това.

При отрицателно заключение ("Не се допуска") от първото изследване, лицето има право да се яви на второ психологическо изследване в същата психологическа лаборатория. То се извършва в срок до шест месеца след първото, след предварително записване.

При положително заключение от второто психологическо изследване на лицето се издава удостоверение за психологическа годност с определена валидност. При отрицателно заключение от второто изследване, изследваното лице има право на трето, експертно, изследване в Централната експертна психологическа комисия (ЦЕПК) в гр.София в срок до шест месеца след второто изследване.
Третото, експертно, изследване се извършва само след предварително записване по телефона или на адреса на явяване – Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” гр. София 1000, ул. Гурко №5.

При отрицателно заключение от третото изследване или неявяване на второ или трето изследване, лицето има право на ново психологическо изследване една година след първото изследване.

 

За информация и записване: 0888 612 486, 0897 713 983
гр. Пловдив, жк. Тракия, бл. 104А – партер, срещу ЖП Гара Тракия. (за Ваше улеснение вижте картата в секция ''КОНТАКТИ")

Работно време: 09:00ч. – 18:00 ч.

Лабораторията работи събота и неделя само с предварителна уговорка.

 

 

Изградили сме традиции и име, което е запазена марка за професионализъм и високо качество на обслужване на нашите клиенти.

В нашата лаборатория основен приоритет е индивидуалния подход, личното, човешко отношение към всеки кандидат, коректност, разбиране и уважение.

Нашата основна цел - високо ниво на успеваемост, професионализъм и доволни клиенти, защото ние работим за Вас!

Психолог – Марияна Атанасова

Учебен център " Рапид - ДАП "

гр. Пловдив

инж. Димитър Пенев

© Димитър Пенев. Учебен център Рапид - ДАП. 2013 - 2014г. Всички права запазени!

" Коректност

Отношение

Професионализъм "

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd