• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
Печат

Описание на категорията

Категория D позволява управление на МПС с изключение на тролейбуси, проектирани и конструирани за превоз на пътници с над 8 места за сядане без мястото на водача. Към тях може да се прикачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750 kg. Към категория D се отнасят и съчленените автобуси. Прикачването на ремарке към тях е забранено.

 

Печат

Изисквания за записване на курс

- копие на лична карта

- 1бр. снимка

- копие на диплом за завършено мимимум основно образование

- медицинско свидетелство за кат. D

- да притежава правоспособност за управление на МПС от категория С (копие на книжката и талона)

- да притежава стаж като водач на МПС от категория С не по-малко от 2 години или  да притежава стаж като водач на МПС от категория D1 не по-малко от 1 година

- 21 години

- удостоверение за психологическа годност.

Печат

Обучение

Общият хорариум за обучението на кандидатите за придобиване на правоспо­соб­ност за управление на МПС от категория D е 22 учебни часа. Общата продължителност на обучението е не по-малко от 10 учебни дни.Обучението включва два модула:

- Теоретично обучение - „Превоз на пътници” (6 учебни часа).
- Практическо обучение - „Управление на МПС” (16 учебни часа).

Обучението по практическия модул ПО „Управление на МПС” се провежда в населено място. Обучението на лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория D и притежават правоспособност за управление на МПС от категория C, обхваща пълния хорариум учебни часове (съдържанието на модулите ТОи ПО).

Печат

Изпити и начин на провеждане

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория D полагат теоретичен и практически изпит.

- Теоретичен изпит - Тестовете за провеждане на теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория D съдържат изпитни въпроси по модула „Превоз на пътници”. Всеки тест съдържа 15 изпитни въпроса като максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси е 32. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилните отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 28 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 20 минути.

Практически изпит – управление в населено място.

Предлагани услуги

 

♦ Категории AМ, А1, А2, А, B, BE, C, CE, D

♦ Безплатни учебни материали

♦ Кормуване в удобно за Вас време

♦ Организиране на всички изпити пред ДАИ

♦ Разсрочено плащане в периода на курса

♦ Опреснителни часове за водачи

♦ Психологическа лаборатория за изследване на водачи на МПС

♦ Курс за професионална компетентност

 

 

Важно!

НОВ КУРС:

 Записване всеки четен понеделник от месеца.

БЧК Курс

За информация и записване за основен курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС:

Пловдив, ул. Изток № 48

тел.: 032 / 632 566

www.redcross-plovdiv.org

Ново

Учебният център съобщава на всички свои настоящи и бъдещи клиенти, че вече провежда курсове за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "D".

Професионална компетентност

Учебен център ''Рапид - ДАП" ЕООД провежда курс за професионална компетентност за превоз на пътници и товари.

♦ On-line листовки ♦

Нормативна уредба

Учебен център " Рапид - ДАП "

гр. Пловдив

инж. Димитър Пенев

© Димитър Пенев. Учебен център Рапид - ДАП. 2013 - 2014г. Всички права запазени!

" Коректност

Отношение

Професионализъм "

DMC Firewall is a Joomla Security extension!