• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
Печат

Описание на категорията

Категория CE позволява управление на състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от Категория C и ремарке с допустима максимална маса над 750кг. (тир).

Печат

Изисквания за записване на курс

- копие на лична карта

- 1бр. снимка

- копие на диплом за завършено минимум основно образование

- медицинско свидетелство за кат. С

- 21 години

- да притежава правоспособност за управление на МПС от категория C (копие на книжката и талона)

- да притежава минимален стаж 1 година като водач на МПС от категория С.

 

Печат

Обучение

Общият хорариум за обучението на кандидатите за придобиване на правоспо­соб­ност за управление на МПС от категория СЕ е 20 учебни часа. Общата продължителност на обучението е не по-малко от 11 учебни дни. Обучението включва два модула:

Теоретично обучение - „Ремаркета и системи за прикачване” (4 учебни часа).

Практическо обучение - „Управление на МПС” (16 учебни часа).

Практическото обучение се извършва на полигон (изпълнение на елементи) и управление в населено място.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория СE и притежават правоспособност за управление на МПС от категория С, преминават обучение, което обхваща съдържанието на двата модула (ТО и ПО). 

Печат

Изпити и начин на провеждане

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория СЕ полагат теоретичен и практически изпит.

- Теоретичен изпит – Тестовете за провеждане на теоретичните изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категории СЕ съдържат 15 въпроса от модула „Ремаркета и системи за прикачване”, като максималният брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси е 29. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилните отговори на изпитните въпроси кандидатът има не по-малко от 26 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 20 минути.

- Практически изпит – управление на полигон (изпълнение на елементи) и управление в населено място.

Предлагани услуги

 

♦ Категории AМ, А1, А2, А, B, BE, C, CE, D

♦ Безплатни учебни материали

♦ Кормуване в удобно за Вас време

♦ Организиране на всички изпити пред ДАИ

♦ Разсрочено плащане в периода на курса

♦ Опреснителни часове за водачи

♦ Психологическа лаборатория за изследване на водачи на МПС

♦ Курс за професионална компетентност

 

 

Важно!

НОВ КУРС:

 Записване всеки четен понеделник от месеца.

БЧК Курс

За информация и записване за основен курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС:

Пловдив, ул. Изток № 48

тел.: 032 / 632 566

www.redcross-plovdiv.org

Ново

Учебният център съобщава на всички свои настоящи и бъдещи клиенти, че вече провежда курсове за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "D".

Професионална компетентност

Учебен център ''Рапид - ДАП" ЕООД провежда курс за професионална компетентност за превоз на пътници и товари.

♦ On-line листовки ♦

Нормативна уредба

Учебен център " Рапид - ДАП "

гр. Пловдив

инж. Димитър Пенев

© Димитър Пенев. Учебен център Рапид - ДАП. 2013 - 2014г. Всички права запазени!

" Коректност

Отношение

Професионализъм "

Our website is protected by DMC Firewall!