• Slide-1
  • Slide-2
  • Slide-3
  • Slide-4
  • Slide-5
Печат

Описание на категорията

Категория C позволява управление на товарни автомобили, чиято допустима максимална маса надвишава 3500кг; към тях може да се прекачва ремарке с допустима максимална маса не повече от 750кг.

Печат

Изисквания за записване на курс

- копие на лична карта

- 1бр. снимка

- копие на диплом за завършено минимум основно образование

- медицинско свидетелство за кат. С

- да притежава правоспособност за управление на МПС от категория В (копие на книжката и талона)

- 21 години

- удостоверение за психологическа годност.

Печат

Обучение

Общият хорариум за обучението на кандидатите за придобиване на правоспо­соб­ност за управление на МПС от категория С е 34 учебни часа. Общата продължителност на обучението е не по-малко от 12 учебни дни. Обучението включва три модула:

Теоретично обучение - 1 - „Превоз на товари” (8 учебни часа).

Теоретично обучение - 2 - „Общо устройство на МПС” (6 учебни часа).

Практическо обучение - „Управление на МПС” (20 учебни часа).

Обучението по практическия модул ПО „Управление на МПС” се провежда в населено място.

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С и имат правоспособност за управление на МПС от категория В, преминават обучение, което обхваща съдържанието на трите модула (ТО-1, ТО-2 и ПО).

Печат

Изпити и начин на провеждане

Лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С полагат теоретичен и практически изпит.

- Теоретичен изпит - Тестовете за провеждане на теоретичите изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория С съдържат изпитни въпроси по модулите „Превоз на товари” и „Общо устройство на МПС”. Тестовете съдържат 30 въпроса като максималият брой точки от правилните отговори на всички изпитни въпроси е 66. Изпитът се счита за успешно положен, когато от правилните отговори на изпитните въпроси по модулите „Превоз на товари”  и „Общо устройство на МПС” кандидатът има не по-малко от 57 точки. За решаване на изпитния тест се предоставят 30 минути.

Практически изпит – управление в населено място.

Предлагани услуги

 

♦ Категории AМ, А1, А2, А, B, BE, C, CE, D

♦ Безплатни учебни материали

♦ Кормуване в удобно за Вас време

♦ Организиране на всички изпити пред ДАИ

♦ Разсрочено плащане в периода на курса

♦ Опреснителни часове за водачи

♦ Психологическа лаборатория за изследване на водачи на МПС

♦ Курс за професионална компетентност

 

 

Важно!

НОВ КУРС:

 Записване всеки четен понеделник от месеца.

БЧК Курс

За информация и записване за основен курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС:

Пловдив, ул. Изток № 48

тел.: 032 / 632 566

www.redcross-plovdiv.org

Ново

Учебният център съобщава на всички свои настоящи и бъдещи клиенти, че вече провежда курсове за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория "D".

Професионална компетентност

Учебен център ''Рапид - ДАП" ЕООД провежда курс за професионална компетентност за превоз на пътници и товари.

♦ On-line листовки ♦

Нормативна уредба

Учебен център " Рапид - ДАП "

гр. Пловдив

инж. Димитър Пенев

© Димитър Пенев. Учебен център Рапид - ДАП. 2013 - 2014г. Всички права запазени!

" Коректност

Отношение

Професионализъм "

DMC Firewall is a Joomla Security extension!